สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 135,405.63101,200.0025.3 %5.05,467.234,670.5314.6 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,983.915,110.00-2.5 %0.0513.4317.6496.6 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)10,884.4430,720.00-182.2 %0.03,515.291,202.7765.8 %5.0
รวม 151,274 137,030 9.42 % 9,496 5,891 37.96 %