สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน230,806.05183,787.0020.4 %5.06,126.96558.0090.9 %5.0
รวม 230,806 183,787 20.37 % 6,127 558 90.89 %