กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน257,977.48122,099.0052.7 %5.06,236.39228.0096.3 %5.0
รวม 257,977 122,099 52.67 % 6,236 228 96.34 %