กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,195,901.50127,000.0097.0 %5.06,417.741,803.1671.9 %5.0
รวม 4,195,902 127,000 96.97 % 6,418 1,803 71.90 %