สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)984,413.88486,458.0050.6 %5.014,872.242,833.2080.9 %5.0
รวม 984,414 486,458 50.58 % 14,872 2,833 80.95 %