กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 88,422.9627,520.0068.9 %5.04,966.96445.6791.0 %5.0
รวม 88,423 27,520 68.88 % 4,967 446 91.03 %