กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 161,917.81130,704.0019.3 %5.05,098.281,038.2579.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,839.391,340.0087.6 %5.0473.9392.8580.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,388.63134.0097.5 %5.087.020.00100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,988.367,167.0048.8 %5.0526.69189.0064.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,969.935,868.0046.5 %5.0952.3067.5992.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น17,877.135,270.1170.5 %5.0431.6846.5089.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,657.782,124.0086.4 %5.0459.9732.5692.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา20,003.775,450.1672.8 %5.0643.1370.9789.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี9,335.231,799.0980.7 %5.0294.14220.7325.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,442.943,968.0062.0 %5.0582.3797.4483.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่15,983.679,954.0037.7 %5.02,219.9981.6296.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,663.94905.0089.6 %5.01,172.610.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง14,309.535,147.4864.0 %5.0475.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,264.132,814.0075.0 %5.0840.1288.7389.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน16,307.892,306.5085.9 %5.0964.3646.2795.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,941.461,143.0087.2 %5.01,239.53101.3791.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง21,307.5111,102.0047.9 %5.01,341.7354.2296.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,025.742,373.0076.3 %5.0227.8241.7281.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร42,182.77106,459.00-152.4 %0.01,406.4026.6098.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี33,755.1111,432.4166.1 %5.0968.02739.2323.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,757.001,354.0086.1 %5.0272.4341.4784.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,927.401.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,379.712,324.0075.2 %5.0548.3357.7289.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย18,172.182,675.2485.3 %5.0673.1726.6096.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,391.71519.0091.9 %5.079.6357.0028.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด12,728.977,020.0044.9 %5.01,987.75140.7092.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,803.272,135.0081.9 %5.0391.3727.0093.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง17,173.035,702.0166.8 %5.02,945.41140.4895.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,573.851,714.0083.8 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,616.702,088.1083.4 %5.0393.2449.6187.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,086.181,171.9883.5 %5.0131.1653.8958.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,940.826,610.0065.1 %5.02,589.58122.0595.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,571.417,710.0033.4 %5.0443.4236.1591.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์12,859.392,646.8979.4 %5.01,243.31237.0180.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย11,347.303,616.9268.1 %5.0441.451.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,683.8213,467.0014.1 %5.028,744.0957.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี9,360.22538.0094.3 %5.0284.0457.4179.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี12,176.422,860.7976.5 %5.02,288.4585.5096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง15,168.074,675.5569.2 %5.0881.07146.0083.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก13,396.952,455.6081.7 %5.0869.30132.0084.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี10,635.091,882.5182.3 %5.0196.8060.7669.1 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,901.3032,635.49-174.2 %0.0550.2376.0086.2 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,106.985,420.0033.1 %5.01,295.530.9099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,996.692,712.7266.1 %5.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,229.022,147.7170.3 %5.0696.258.6698.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,959.251,313.0083.5 %5.05,358.9943.0699.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,041.133,497.6042.1 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,334.3941,760.00-116.0 %0.0696.44135.0080.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,230.176,486.38-4.1 %0.0180.7241.4677.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,141.846,240.0031.7 %5.01,177.942.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,446.971,848.0075.2 %5.0764.5355.1692.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,595.233,563.9953.1 %5.01,165.6145.7996.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,555.172,157.0171.4 %5.0305.0470.4876.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,575.722,595.1565.7 %5.09,511.610.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,890.541,086.0062.4 %5.056,559.3192.2099.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,845.332,000.0070.8 %5.0187.980.9099.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,363.734,528.80-91.6 %0.018,648.81138.0499.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา3,303.372,340.0029.2 %5.01,002.6028.5097.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,837.394,054.00-120.6 %0.017,096.7124.6599.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,347.441,912.0018.5 %5.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา1,927.822,400.00-24.5 %0.08,703.5320.4799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,492.90853.7486.9 %5.0347.733.9798.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,713.662,782.56-62.4 %0.034,565.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,900.704,057.2054.4 %5.01,252.4453.1195.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,203.423,824.00-73.5 %0.023,419.0110.70100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,314.296,473.62-95.3 %0.0595.7848.9391.8 %5.0
รวม 874,167 539,317 38.30 % 240,813 5,482 97.72 %