กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม228,928.1748,000.0079.0 %5.014,171.87760.0094.6 %5.0
รวม 228,928 48,000 79.03 % 14,172 760 94.64 %