กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ211,299.91335,704.00-58.9 %0.06,552.18262.5096.0 %5.0
รวม 211,300 335,704 -58.88 % 6,552 263 95.99 %