สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ122,148.14150,000.00-22.8 %0.05,479.74106.2098.1 %5.0
รวม 122,148 150,000 -22.80 % 5,480 106 98.06 %