สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี121,815.63107,625.0011.6 %5.05,754.88930.1183.8 %5.0
รวม 121,816 107,625 11.65 % 5,755 930 83.84 %