สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ196,045.36338,212.00-72.5 %0.08,643.92404.9095.3 %5.0
รวม 196,045 338,212 -72.52 % 8,644 405 95.32 %