สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา93,181.4549,000.0047.4 %5.05,245.24195.5696.3 %5.0
รวม 93,181 49,000 47.41 % 5,245 196 96.27 %