สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน272,976.09413,253.00-51.4 %0.08,822.14826.9790.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร17,227.6615,234.0011.6 %5.01,014.63183.1382.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 118,107.8331,134.00-71.9 %0.01,065.58331.2968.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 214,130.9914,799.00-4.7 %0.0855.91162.2681.0 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์128,468.4914,934.0088.4 %5.0247.84182.4726.4 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ30,244.487,004.0076.8 %5.0147.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 481,156 496,358 -3.16 % 12,006 1,686 85.96 %