สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา165,755.16160,358.003.3 %1.52,650.241,096.9658.6 %5.0
รวม 165,755 160,358 3.26 % 2,650 1,097 58.61 %