สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม355,123.03360,681.00-1.6 %0.09,857.074,102.7558.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)245,161.8488,000.0064.1 %5.06,464.6411,073.25-71.3 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)289,285.41396,000.00-36.9 %0.09,006.625,627.3837.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)154,724.5936,690.0076.3 %5.05,670.46577.4789.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)102,844.5035,501.0065.5 %5.05,435.961,933.4064.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)126,156.2137,835.0070.0 %5.05,783.025,125.2311.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)33,086.9112,699.0061.6 %5.05,435.96391.0092.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)145,487.5942,533.9970.8 %5.06,265.781,711.0072.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)96,516.9921,823.0077.4 %5.04,748.10228.4795.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)281,586.06245,150.1712.9 %5.06,456.514,688.6027.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)106,994.8149,743.0053.5 %5.05,289.011,401.4873.5 %5.0
รวม 1,936,968 1,326,656 31.51 % 70,413 36,860 47.65 %