สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,180,041.50523,930.0055.6 %5.08,737.722,539.0770.9 %5.0
รวม 1,180,042 523,930 55.60 % 8,738 2,539 70.94 %