กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 300,974.00237,969.3020.9 %5.07,487.06990.5686.8 %5.0
รวม 300,974 237,969 20.93 % 7,487 991 86.77 %