กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 258,237.50183,000.0029.1 %5.08,018.59607.6692.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ58,753.0447,000.0020.0 %5.0402.75431.06-7.0 %0.0
รวม 316,991 230,000 27.44 % 8,421 1,039 87.67 %