สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา259,539.38230,000.0011.4 %5.09,278.643,038.6267.3 %5.0
รวม 259,539 230,000 11.38 % 9,279 3,039 67.25 %