กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 148,057.63119,576.0019.2 %5.07,118.11438.3093.8 %5.0
รวม 148,058 119,576 19.24 % 7,118 438 93.84 %