สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 108,611.66127,700.00-17.6 %0.05,833.05522.2091.0 %5.0
รวม 108,612 127,700 -17.57 % 5,833 522 91.05 %