สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ204,711.77118,948.0041.9 %5.05,861.19562.1890.4 %5.0
รวม 204,712 118,948 41.89 % 5,861 562 90.41 %