ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน86,696.4731,000.0064.2 %5.04,807.5091.7998.1 %5.0
รวม 86,696 31,000 64.24 % 4,808 92 98.09 %