สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน144,803.70216,793.00-49.7 %0.07,046.201,150.1583.7 %5.0
รวม 144,804 216,793 -49.72 % 7,046 1,150 83.68 %