กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง237,552.52374,000.00-57.4 %0.09,253.62720.7492.2 %5.0
รวม 237,553 374,000 -57.44 % 9,254 721 92.21 %