สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ302,223.50233,000.0022.9 %5.08,681.441,276.8285.3 %5.0
รวม 302,224 233,000 22.90 % 8,681 1,277 85.29 %