กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต211,808.41384,000.00-81.3 %0.08,343.766,948.9216.7 %5.0
รวม 211,808 384,000 -81.30 % 8,344 6,949 16.72 %