สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ331,667.16574,000.00-73.1 %0.012,505.36992.8592.1 %5.0
รวม 331,667 574,000 -73.07 % 12,505 993 92.06 %