กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 134,408.81211,000.00-57.0 %0.05,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 134,409 211,000 -56.98 % 0 0 0.00 %