กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา609,938.31266,200.0056.4 %5.05,579.79296.1194.7 %5.0
รวม 609,938 266,200 56.36 % 5,580 296 94.69 %