กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว182,934.30123,919.0032.3 %5.06,530.302,636.2059.6 %5.0
รวม 182,934 123,919 32.26 % 6,530 2,636 59.63 %