สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์152,959.77124,400.0018.7 %5.07,483.932,677.6564.2 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,405.0112,780.0011.3 %5.04,316.63762.7682.3 %5.0
รวม 167,365 137,180 18.04 % 11,801 3,440 70.85 %