กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว549,318.9455,633.5089.9 %5.05,145.18916.5382.2 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี3,024.159,513.80-214.6 %0.01,915.66345.0082.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,464.657,362.50-64.9 %0.02,834.29754.9273.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน4,864.358,248.32-69.6 %0.01,590.85268.3883.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี4,112.418,713.00-111.9 %0.0754.69311.6058.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ3,374.947,731.78-129.1 %0.02,436.90949.0161.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา3,113.048,675.20-178.7 %0.02,480.82332.8086.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง33,153.8810,026.2369.8 %5.02,544.16359.0085.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา3,298.8115,387.65-366.5 %0.02,342.82147.0093.7 %5.0
รวม 608,725 131,292 78.43 % 22,045 4,384 80.11 %