กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)318,475.66669,446.00-110.2 %0.017,429.861,775.4089.8 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด222,836.42376,000.00-68.7 %0.081,474.778,927.9589.0 %5.0
รวม 541,312 1,045,446 -93.13 % 98,905 10,703 89.18 %