กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์87,853.9343,287.0050.7 %5.05,401.57372.9893.1 %5.0
รวม 87,854 43,287 50.73 % 5,402 373 93.09 %