กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง379,059.22415,319.00-9.6 %0.012,001.962,626.0178.1 %5.0
รวม 379,059 415,319 -9.57 % 12,002 2,626 78.12 %