กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน173,614.73187,048.00-7.7 %0.07,018.06492.2993.0 %5.0
รวม 173,615 187,048 -7.74 % 7,018 492 92.99 %