กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร491,397.2852,582.0089.3 %5.019,709.20528.3497.3 %5.0
รวม 491,397 52,582 89.30 % 19,709 528 97.32 %