กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร156,253.6785,000.0045.6 %5.05,242.11329.0293.7 %5.0
รวม 156,254 85,000 45.60 % 5,242 329 93.72 %