กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร233,008.73196,076.0015.9 %5.08,425.061,230.4185.4 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,696.813,548.00-109.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,667.28980.0041.2 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3860.66969.00-12.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 237,233 201,573 15.03 % 8,425 1,230 0.00 %