กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ175,085.8032,747.8081.3 %5.05,279.63843.2984.0 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี7,455.668,160.00-9.4 %0.01,903.71116.7193.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์4,863.456,248.70-28.5 %0.02,260.36177.8192.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง9,605.568,553.0011.0 %5.02,548.42338.1286.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค24,046.2536,983.00-53.8 %0.01,278.65395.5869.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น1,213.643,342.54-175.4 %0.02,263.82324.2685.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม20,534.9510,480.0049.0 %5.02,114.63484.4177.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี12,076.308,635.0028.5 %5.01,348.46376.7772.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา5,778.345,322.007.9 %3.52,865.72445.5084.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา9,229.2610,740.49-16.4 %0.01,607.80220.2586.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)24,355.0811,443.0053.0 %5.03,466.13220.9393.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี24,681.6617,959.3427.2 %5.02,195.73496.0577.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต8,807.328,238.006.5 %3.0969.71355.3163.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 55,529.9618,791.0066.2 %5.02,253.04587.6173.9 %5.0
รวม 383,263 187,644 51.04 % 32,356 5,383 83.36 %