กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน132,001.5572,151.0045.3 %5.05,886.201,299.9877.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,251.728,049.00-257.5 %0.0914.41286.5468.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,261.132,868.00-127.4 %0.01,498.52326.5378.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,430.014,223.00-195.3 %0.03,007.75668.8977.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,414.175,461.00-286.2 %0.01,813.143,809.50-110.1 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,502.833,869.80-157.5 %0.02,014.01481.3776.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,336.164,917.00-268.0 %0.02,257.07601.7773.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,093.331,757.00-60.7 %0.01,725.54579.5966.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,258.863,713.00-194.9 %0.01,597.38407.2774.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,804.02849.0052.9 %5.01,850.91718.1461.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,668.313,185.70-91.0 %0.01,104.15417.9762.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,677.804,960.80-195.7 %0.02,446.07320.4786.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,380.651,595.70-15.6 %0.01,690.78463.2272.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,633.772,117.00-29.6 %0.02,527.32874.0665.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,708.863,730.00-118.3 %0.03,135.15778.0675.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง998.371,756.00-75.9 %0.01,524.83260.7582.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด866.711,745.40-101.4 %0.01,159.67135.9088.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,920.173,280.50-70.8 %0.02,770.44358.4787.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,055.601,548.00-46.6 %0.01,046.67339.9267.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,470.632,177.00-48.0 %0.01,048.23376.0364.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,168.495,028.45-330.3 %0.01,615.36316.1180.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,766.033,452.00-95.5 %0.03,105.71346.7588.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,564.962,668.00-70.5 %0.02,166.33361.0083.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,610.284,001.00-148.5 %0.02,154.50624.2671.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี2,049.893,520.00-71.7 %0.0682.00263.0461.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,377.342,847.00-106.7 %0.01,472.65402.8572.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,693.433,816.84-125.4 %0.02,330.38381.9783.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,174.453,068.00-161.2 %0.01,429.55655.8554.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,429.661,794.00-25.5 %0.02,209.23242.2589.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,626.14396.8175.6 %5.01,174.75245.5279.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,385.31972.0029.8 %5.01,738.70726.4258.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี869.991,751.20-101.3 %0.01,506.05427.4171.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,368.603,847.80-181.1 %0.0979.61570.0041.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,365.872,980.99-118.2 %0.01,291.29237.6081.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,198.083,058.20-155.3 %0.01,764.42306.2682.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,191.452,810.00-135.8 %0.01,983.54441.3077.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,567.844,671.49-198.0 %0.01,294.46541.4258.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,163.443,300.00-183.6 %0.01,477.05376.1474.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,662.962,792.00-67.9 %0.02,256.41454.1079.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,227.864,766.50-288.2 %0.01,718.89127.9792.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์950.583,058.20-221.7 %0.02,427.11305.1487.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,390.423,650.00-162.5 %0.01,766.24228.1987.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,764.104,568.00-158.9 %0.0548.48365.8833.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,206.792,691.00-123.0 %0.01,586.11295.8481.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร1,036.516,343.00-512.0 %0.01,436.10657.5754.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน996.771,307.89-31.2 %0.02,427.81237.1790.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,292.141,751.50-35.6 %0.01,418.15380.8573.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,298.961,776.59-36.8 %0.01,471.05180.5087.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,571.332,434.00-54.9 %0.02,088.37194.7390.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,206.523,958.60-228.1 %0.01,264.32637.1149.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,152.433,666.40-218.1 %0.01,305.06472.1563.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,210.774,347.00-259.0 %0.01,702.19372.2278.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,402.063,483.00-148.4 %0.01,715.40391.2477.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,835.435,171.00-181.7 %0.02,433.11662.7272.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,704.514,042.00-137.1 %0.01,494.94323.7278.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,291.603,075.84-138.1 %0.02,309.17493.8478.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,336.133,997.00-199.1 %0.02,042.72238.0088.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,415.092,954.50-108.8 %0.02,121.93190.4691.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,226.415,113.50-316.9 %0.01,892.88320.2483.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,180.544,675.50-114.4 %0.01,115.52381.8565.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,896.125,645.00-197.7 %0.0830.61231.2272.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม904.632,679.00-196.1 %0.0466.89130.6372.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร12,022.685,202.0056.7 %5.0798.10512.6935.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,284.603,182.50-147.7 %0.01,841.40691.6862.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,450.422,963.00-104.3 %0.01,315.99370.5071.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,218.982,586.60-112.2 %0.0651.96127.8280.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,261.653,431.00-171.9 %0.01,762.66178.6389.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,191.799.7599.2 %5.01,605.90444.5872.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,439.904,132.00-187.0 %0.02,465.88391.6284.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,230.011,367.50-11.2 %0.01,950.19597.5069.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,612.654,267.68-164.6 %0.01,215.30360.7270.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู779.673,668.00-370.5 %0.01,350.28460.2765.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,594.102,781.00-7.2 %0.0835.88304.7863.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,344.972,924.70-117.5 %0.01,237.42542.7456.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,690.774,976.80-194.4 %0.02,343.51445.1781.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,164.913,551.50-204.9 %0.01,986.51609.7469.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,136.953,438.30-202.4 %0.01,867.62485.7474.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,784.861,216.0031.9 %5.02,726.701,224.6655.1 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,746.066,278.82-67.6 %0.02,089.16644.5069.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,224.427,687.50-138.4 %0.02,752.65451.1183.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,848.0016,488.00-39.2 %0.01,511.15842.1744.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,529.387,670.00-203.2 %0.01,870.63187.9590.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,879.5311,062.00-284.2 %0.02,458.05233.4390.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,694.934,226.0110.0 %5.02,504.48307.8887.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,148.185,772.00-168.7 %0.01,236.06222.5482.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,448.888,310.00-52.5 %0.0730.58263.3164.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,821.3610,312.96-169.9 %0.01,218.20352.8971.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,618.783,175.0012.3 %5.01,524.56225.6185.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,744.3611,536.77-71.1 %0.03,231.88342.0189.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,332.3519,776.00-212.3 %0.01,953.28333.3082.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,655.1014,249.00-22.3 %0.0842.83619.7826.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,521.707,996.00-127.0 %0.03,123.02225.5592.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,977.2216,770.48-140.4 %0.02,283.56270.9688.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,656.4013,631.28-141.0 %0.01,302.31448.7565.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,412.495,220.00-53.0 %0.01,522.45333.0578.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,778.2816,513.68-68.9 %0.02,469.43398.0083.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,463.319,576.00-48.2 %0.0974.92114.7388.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,637.1918,067.03-109.2 %0.03,340.36272.6591.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,586.1816,948.18-46.3 %0.02,139.13246.1488.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,419.859,924.95-54.6 %0.01,082.83366.5166.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,799.4328,694.00-107.9 %0.01,117.50188.6483.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,261.2110,527.00-13.7 %0.01,684.88114.0093.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,844.9718,130.00-53.1 %0.02,583.35181.4093.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,970.1243,147.00-208.9 %0.01,478.99638.1556.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,724.4323,571.00-40.9 %0.01,084.55347.9467.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,567.7342,047.00-170.1 %0.01,050.73423.2359.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,999.2118,108.40-126.4 %0.01,304.35306.1176.5 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,838.115,517.80-200.2 %0.0564.49274.4951.4 %5.0
รวม 473,825 756,517 -59.66 % 190,219 47,170 75.20 %