กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์126,027.10109,723.0012.9 %5.06,230.14621.4490.0 %5.0
รวม 126,027 109,723 12.94 % 6,230 621 90.03 %