สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ149,596.9165,373.0056.3 %5.05,795.532,453.9757.7 %5.0
รวม 149,597 65,373 56.30 % 5,796 2,454 57.66 %