สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี665,004.94414,206.0037.7 %5.07,702.801,328.1382.8 %5.0
รวม 665,005 414,206 37.71 % 7,703 1,328 82.76 %