สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม159,525.28167,907.00-5.3 %0.05,923.72234.4496.0 %5.0
รวม 159,525 167,907 -5.25 % 5,924 234 96.04 %