กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า130,868.24158,000.00-20.7 %0.07,949.803,510.0055.8 %5.0
รวม 130,868 158,000 -20.73 % 7,950 3,510 55.85 %