กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 579,852.44440,245.0024.1 %5.010,448.017,528.0027.9 %5.0
รวม 579,852 440,245 24.08 % 10,448 7,528 27.95 %