กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน111,000.04142,945.00-28.8 %0.05,851.81546.9790.7 %5.0
รวม 111,000 142,945 -28.78 % 5,852 547 90.65 %